FAQ (Často kladené otázky)

InfraRecorder

Pro aktuální seznam často kladených otázek navštivte http://infrarecorder.org.

InfraRecorder nevidí mé mechaniky, jak tento problém vyřešit? S největší pravděpodobností jde o problém s oprávněním. Ve výchozím nastavení používá InfraRecorder k přístupu k mechanikám rozhraní SPTI. V systémech Windows 2000, XP a 2003 jsou pro použití SPTI vyžadována administrátorská oprávnění.

Pokud chcete povolit omezeným účtům přístup k mechanikám pomocí SPTI, přihlašte se jako administrátor a postupujte podle následujícího návodu:

  1. Otevřete nabídku "Start" a klepněte na možnost "Spustit".
  2. Zadejte příkaz "secpol.msc" (bez uvozovek) a potvrďte tlačítkem OK.
  3. Přejděte do klíče "Místní zásady" -> "Možnosti zabezpečení".
  4. Změňte "Zařízení: Omezit přístup k jednotce CD-ROM pouze na místně přihlášené uživatele" ze "Zakázat" na "Povolit".

Některé verze Windows neobsahují "secpol.msc" (např. Windows XP Home). Pokud takový systém používáte, postupujte následujícím způsobem (nezapomeňte se přihlásit jako administrátor):

  1. Otevřete nabídku "Start" a klepněte na možnost "Spustit".
  2. Zadejte příkaz "regedit" (bez uvozovek) a potvrďte tlačítkem OK.
  3. Přejděte do klíče "HKEY_LOCAL_MACHINE" -> "SOFTWARE" -> "Microsoft" -> "Windows NT" -> "CurrentVersion" -> "Winlogon".
  4. V zadaném klíči vytvořte novou řetězcovou hodnotu s názvem "allocatecdroms" a přiřaďte jí hodnotu "1" (bez uvozovek). Pokud již daná řetězcová hodnota existuje a je nastavena na hodnotu "0", jednoduše ji změňte na "1".