Kopírování datových disků

InfraRecorder

Toto téma obsahuje údaje pouze o kopírování datových disků. Pokud chcete kopírovat audio disk (což vyžaduje úplně jiný postup), přečtěte si toto téma.

Při kopírování datových disků si můžete vybrat ze dvou možností, podle toho, zda chcete kopírovat přímo na další mechaniku (např. z čtecí mechaniky na vypalovací) nebo vytvořit obraz disku na vašem pevném disku.

Kopie na CD
Pro zkopírování disku přímo na další disk použijte nabídku:
Akce Kopírovat disk vypálit na disk...
nebo tlačítko:

Zdroj

Vyberte zdrojovou mechaniku, která obsahuje disk který chcete kopírovat.

Cíl

Vyberte cílovou mechaniku, která obsahuje prázdný disk na který chcete vypálit kopii. V případě, že je zvoleno vypalování On the fly, nesmí se cílová mechanika schodovat se zdrojovou mechanikou.

On the fly

Vypalování on the fly znamená, že data budou čtena ze zdrojové mechaniky a přímo zapisována pomocí zdrojové (vypalovačky) bez jakéhokoliv dočasného souboru (je použita jen relativně malá vyrovnávací paměť). Pokud dojde při čtení čtení zdrojového disku k chybě, může dojít k přerušení toku dat do vypalovačky a chybě vypalování. Většina nových vypalovaček však poskytuje nějaký typ ochrany proti podtečení vyrovnávací paměti, takže by ani v tomto případě nemělo dojít k poškození disku.

Pokud je On the fly zakázáno, bude napřed na vašem pevném disku vytvořen dočasný obraz kopírovaného disku. Tento obraz pak bude vypálen na cílový disk. Tento způsob vyžaduje více volného místa na pevném disku, ale jde o doporučený způsob vypalování.

Klonovat disk

Pokud označíte tuto volbu, budou zkopírována i subkanálová data a TOC zdrojového disku. Tato volba musí být označena při kopírování mixed-mode disků, jinak bude zkopírována jen datová stopa. Je doporučeno vypalovat v raw96r režimu. Pokud vaše vypalovačka tento režim nepodporuje, použijte raw16.

Možnosti čtení

Možnosti čtení jsou popsány v tomto tématu.

Ostatní možnosti

Ostatní možnosti jsou popsány v tomto tématu.


Vytvoření obrazu disku

Pro vytvoření obrazu disku na vašem pevném disku použijte nabídku:
Akce Kopírovat disk vytvořit obraz...

Zdroj

Vyberte zdrojovou mechaniku, která obsahuje disk který chcete kopírovat.

Soubor obrazu

Vyberete umístění a název souboru obrazu disku. Pro uložení obrazu budete potřebovat volné místo odpovídající přibližně velikosti kopírovaného disku.

Možnosti čtení

Možnosti čtení jsou popsány v tomto tématu.