Kalýp Yazdýrma

InfraRecorder

Disk kalýbýný yazdýrmak veya kaydetmek için menüyü kullanabilirsiniz:
Araçlar Disk Kalýbýný Yazdýr...
veya araç çubuðundan:

Kaydetmek istediðiniz disk kalýbýný seçmeniz etmeniz istenecektir.

Seçenekler

Ayrýntýlý açýklama buradaki konuda bulunabilir.