Zakładka Odniesienie: Edycja informacji o komputerze [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Przeglądanie lub zmiana informacji o komputerze   
Edycja informacji o komputerze
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
  •  
  • Licencja przenośna

    To licencja produktów firmy Autodesk przydzielana komuterom które nie posiadają osobnej stałej licencji na czas określony, eksporowana z serwera licencji.

       Komentarze?