Transfer licencji [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Licencja przenośna   
Transfer licencji
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
 •  
 • Licencja przenośna umożliwia przenoszenie licencji produktu Autodesk między komputerami. Licencja może być transferowana do komputera tymczasowo (na przykład, aby używać produktu Autodesk na domowym komputerze) lub na stałe (jeśli komputer, na którym oryginalnie autoryzowanoo produkt Autodesk nie jest już dostępny). Licencja może pozostać na drugim komputerze na czas nieokreślony lub można ją dowolnie przenosić między komputerami.

  Aby dokonać dystrybucji licencji na wiele komputerów równocześnie (na przykład dla komputerów w szkole), na komputerze musi znajdować się więcej niż jedna licencja produktu Autodesk. Licencja przenośna umożliwi transfer wielu licencji z jednego komputera.

  Konfiguracja komputera źródłowego i docelowego

  Dokonując transferu licencji po raz pierwszy, ważne' jest prawidłowe skonfigurowanie komputera źródłowego i docelowego. Poniżej, opisane są początkowe czynności konfiguracyjne.

  Krok 1: Instalacja produktu Autodesk na komputerze źródłowym i docelowym.

  Krok 2: Uzyskanie kodu identyfikacyjnego komputera docelowego.

  Krok 3: Dodaj kod identyfikacyjny komputera docelowego do listy komputerów na komputerze źródłowym.

  Transfer między komputerami

  Po skonfigurowaniu komputerów w celu uruchomienia Licencji przenośnej, możliwy jest import i eksport licencji. Poniżej, opisane są czynności wykonywane podczas transferu licencji.

  Krok 1: Eksport licencji z komputera źródłowego.

  Krok 2: Import licencji na komputerze docelowym.


  Tematy w tej sekcji:

     Komentarze?