Użycie przełączników linii poleceń [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Licencja przenośna   
Użycie przełączników linii poleceń
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
 •  
 • Przełączniki linii poleceń są parametrami, które można dodać do linii poleceń plu.exe, umożliwiającymi dodatkowe operacje podczas uruchamiania Licencji przenośnej.

  Aby używać przełączników linii poleceń, należy posiadać podstawową wiedzę o poleceniach w systemie DOS.

  przełącznik linii poleceń

  Definicja

  /P:license_number

  Określa, która licencja produktu zostanie importowana lub eksportowana. Numer licencji można sprawdzić w oknie dialogowym Właściwości, Licencji przenośnej.

  /Q

  Rozpoczyna operację importu/eksportu w trybie "cichym". Kiedy Licencja przenośna uruchomiona jest w trybie cichym, komunikaty o błędach nie są wyświetlane podczas działań nie wymagających interakcji użytkownika; wyświetlane są tylko kody błędów.

  UWAGA: Jeśli wyświetli się kod błędu, działanie należy ponownie wykonać z wyłączoną opcją trybu cichego, w celu wyświetlenia komunikatu o błędzie.

  /I:transfer_code

  Wyświetla kod transferu użyty do zaimportowania licencji.

  /E:identification_code

  Wyświetla kod identyfikacyjny komputera, do którego ma być eksportowana licencja.

  /N:instance_name

  Określa eksportowaną licencję poprzez nazwę, jeśli dostępna jest więcej niż jedna eksportowalna licencja.

  /O:file_name

  Definiuje nazwę pliku i ścieżkę, gdzie jest zapisany plik eksportowanej licencji. Jeśli w trybie cichym nie określono nazwy pliku, kod transferu zostanie wyświetlony w oknie konsoli.

  /L:language_identifier

  Używa języka określonego przez language_identifier, jeśli jest on dostępny. Wybierane są aktualne ustawienia językowe lub Międzynarodowy angielski, jeśli dane innego języka nie mogą zostać odnalezione.

  Przykłady przełączania linii poleceń

  Składnia

  Działanie

  plu /P:BD113000

  Uruchamia Licencję przenośną dla produktu BD113000.

  plu /P:BD113000 /Q /E:1A8X3S2D8D7SM34M /O:A:\MyLicense

  Importuje licencję w trybie cichym przy pomocy kodu transferu.

  plu <path_file_name>

  Importuje licencję przy pomocy pliku transferu.

  plu /I:RDRH5N1XE9UEEY66

  Importuje licencję przy pomocy kodu transferu RDRH5N1XE9UEEY66.

     Komentarze?