Przeglądanie właściwości licencji [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Przeglądanie lub zmiana informacji o komputerze   
Przeglądanie właściwości licencji
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
 •  
 • Licencja przenośna umożliwia przeglądanie właściwości licencji, takich jak nazwa, typ i status.

  Istnieją następujące typy licencji:

  • Pełna. Oznacza, że kod autoryzacji został otrzymany i wprowadzony do licencji.
  • Próbna. Oznacza, że licencja próbna (nieautoryzowana) została tymczasowo przyznana dla produktu. Podczas pierwszej instalacji i uruchomienia produktu na komputerze, licencja próbna jest automatycznie przyznawana na krótki okres czasu, bez konieczności wprowadzania kodu autoryzacji.
  • Nieznana. Oznacza, że Licencja przenośna nie może rozpoznać licencji.

  Istnieją następujące statusy licencji:

  • Aktywna. Oznacza, że licencja umożliwia uruchamianie programu lub możliwość eksportu licencji.
  • Zerwana. Oznacza, że licencja musi być ponownie autoryzowana przez uruchomienie programu. Licencji nie można eksportować.
  • Wygasła. Oznacza, że minęła data ważności licencji. Licencji nie można eksportować.
  • Wyeksportowana. Oznacza, że licencja została już wyeksportowana z tego komputera.
  • Nieznana. Oznacza, że Licencja przenośna nie może rozpoznać licencji.

  Informacje te są pomocne w przypadku wątpliwości, czy licencja powinna być wyeksportowana, czy zaimportowana.

     Komentarze?