Komputery [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Licencja przenośna - podstawy   
Komputery
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
 •  
 • W Licencji przenośnej, komputery identyfikowane są za pomocą kodu identyfikacyjnego komputera. Ten unikalny identyfikator umożliwia transfer licencji produktu między komputerami.

  Kod identyfikacyjny komputera

  Unikalny identyfikator przypisywany komputerom przez Licencję przenośną. Kod identyfikacyjny komputera jest zapisany w pliku transferu lub w kodzie transferu.

  Po uruchomieniu Licencji przenośnej, można zobaczyć kod identyfikacyjny komputera znajdujący się w dolnym obszarze okna.

  Uwaga Jakiekolwiek zmiany dokonane w komputerze mające wpływ na kod identyfikacyjny mogą uszkodzić licencję. Do tych zmian zalicza się dodawanie, formatowanie lub usuwanie twardego dysku. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zapisanie licencji podczas modyfikacji sprzętowej komputera.

  Lista komputerów

  Lista zawierająca nazwy i kody identyfikacyjne komputerów, do których można wyeksportować licencję.

  Komputer źródłowy

  Komputer, na którym licencja jest aktywna. Licencje są eksportowane z komputera źródłowego.

  Komputer docelowy

  Komputer, który otrzymuje licencję. Kiedy licencja zostaje zaimportowana na komputerze, staje się on komputerem źródłowym.

     Komentarze?