Licencja przenośna - podstawy [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Licencja przenośna   
Licencja przenośna - podstawy
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
  •  
  • Aby używać Licencji przenośnej, konieczne jest zrozumienie podstawowych pojęć licencjonowania. Po zapoznaniu się z tematami przedstawionymi w następującej sekcji, użytkownik będzie mógł prawidłowo korzystać z narzędzia.


    Tematy w tej sekcji:

    Patrz także

    Słownik

       Komentarze?