Wykonywanie innych zadań Licencji przenośnej [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Licencja przenośna   
Wykonywanie innych zadań Licencji przenośnej
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
  •  
  • Licencja przenośna może być użyta do ponownego eksportu licencji. Na przykład, jeśli utracono plik transferu licencji, można utworzyć licencję eksportując ją ponownie.

    Licencja przenośna może być także użyta do zapisania licencji, przed dokonaniem zmian dotyczących twardego dysku komputera. Na przykład, aby uniknąć utraty licencji podczas tworzenia partycji na twardym dysku.


    Tematy w tej sekcji:

       Komentarze?