Uzyskanie kodu identyfikacyjnego komputera docelowego [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Transfer licencji   
Uzyskanie kodu identyfikacyjnego komputera docelowego
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
  •  
  • Przed pierwszym importem licencji na komputerze docelowym, należy uzyskać kod identyfikacyjny komputera docelowego. Jest to unikalny identyfikator przypisywany komputerom przez Licencję przenośną. Bez kodu identyfikacyjnego, licencja nie może być transferowana.

       Komentarze?