Dodaj kod identyfikacyjny komputera docelowego do listy komputerów na komputerze źródłowym [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Transfer licencji   
Dodaj kod identyfikacyjny komputera docelowego do listy komputerów na komputerze źródłowym
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
  •  
  • Po otrzymaniu kodu identyfikacyjnego komputera docelowego, należy dodać go do listy komputerów, które współużytkują licencję produktu, znajdującej się na komputerze źródłowym.

       Komentarze?