Aby edytować informacje o komputerze [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Przeglądanie lub zmiana informacji o komputerze   
Edycja informacji o komputerze
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
 •  
 • Aby edytować informacje o komputerze

  1. Na komputerze źródłowym, w menu Start (Windows), kliknij Programy Autodesk [nazwa produktu Autodesk] Licencja przenośna.
  1. Kliknij zakładkę Komputery.

  Wyświetli się lista komputerów. Na tej liście znajdują się nazwy i kody identyfikacyjne komputerów, które mogą współużytkować licencję produktu Autodesk.

  1. Wybierz nazwę komputera, którego informacje mają być edytowane i kliknij Edycja.
  2. W oknie dialogowym Edycja komputera, zmień nazwę lub kod identyfikacyjny komputera, a następnie kliknij OK.
  3. Przejrzyj zaktualizowane informacje na zakładce Komputery.
  1. W oknie Licencji przenośnej, kliknij Zamknij.
     Komentarze?