Usunięcie komputera z listy komputerów [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Przeglądanie lub zmiana informacji o komputerze   
Usunięcie komputera z listy komputerów
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
  •  
  • Aby usunąć komputer z listy komputerów, które mogą współużytkować licencję produktu Autodesk, należy wybrać zakładkę Komputery w oknie Licencji przenośnej.

       Komentarze?