Edycja informacji o komputerze [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Przeglądanie lub zmiana informacji o komputerze   
Edycja informacji o komputerze
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
  •  
  • Jeśli do listy komputerów dodano niepoprawną nazwę lub kod identyfikacyjny komputera, lub jeśli kod identyfikacyjny uległ zmianie, na zakładce Komputery w oknie Licencji przenośnej można zmienić informacje o komputerze.

       Komentarze?