Zapisanie licencji podczas modyfikacji sprzętowej komputera [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
Wykonywanie innych zadań Licencji przenośnej   
Zapisanie licencji podczas modyfikacji sprzętowej komputera
 
 Opis 
 
 Procedury 
 
 Odniesienie 
 
  •  
  • Może zajść potrzeba modyfikacji komputera, na którym znajduje się licencja produktu. Aby uniknąć utraty licencji podczas modyfikacji sprzętowej komputera, należy najpierw wyeksportować licencję do komputera docelowego i po dokonaniu zmian z powrotem przenieść licencję do komputera źródłowego. Poniżej, wymienione są przykłady modyfikacji sprzętowej komputera:

    • Utworzenie partycji na twardym dysku.
    • Formatowanie twardego dysku.
    • Usunięcie dysku.
       Komentarze?