Słownik [Portable License Utility : PLU]

Portable License Utility

 
 
Słownik
 •  
 • aktywny

  Stan licencji wskazuje, że można wyeksportować licencję do komputera docelowego. Można także użyć aktywnej licencji do uruchomienia produktu.

  data wygaśnięcia

  Ostatni dzień, w ktrym może być używana licencja do uruchomienia produktu.

  eksport

  Aby przenieść licencję z komputera źródłowego na komputer docleowy.

  import

  Aby uzyskać kod licencji z komputera, który wyeksportował licencję i określił ten komputer jako komputer docelowy.

  kod identyfikacji komputera

  Kod utworzony za pomocą narzędzia Licencja przenośna do unikatowego identyfikowania komputera. Uruchom Licencję przenośną, aby zobaczyć kod identyfikacyjny obiektu. Kod wyświetlany jest w oknie Licencji przenośnej. (Zwany maszynowym kodem identyfikacji we wcześniejszych wersjach tego produktu.)

  kod identyfikacji maszyny

  Patrz kod identyfikacji komputera.

  kod transferu

  Szesnastoznakowy kod generowany przez komputer eksportujący licencję. Po pierwszym wyeksportowaniu licencji można ją powtórnie wyeksportować na ten sam komputer poprzez wpisanie kodu transferu. Kod wprowadzany jest w narzędziu Licencji przenośnej na innym komputerze, gdzie jest ona importowana.

  komputer docelowy

  Komputer, który otrzyma aktywną licencję.

  komputer źródłowy

  Komputer, na którym licencja jest aktualnie aktywna.

  licencja

  Plik pozwalający na uruchomienie produktu Autodesk na komputerze.

  licencja nadzwyczajna

  Licencja przydzielająca dwudziestoczterogodzinny okres dostępu, w którym można korzystać z produktu na komputerze źródłowym, po przeniesieniu licencji do innego komputera.

  lista komputera

  Lista zawierająca nazwy i kody identyfikacyjne komputerów, do których można wyeksportować licencję.

  nazwa komputera

  Nazwa lub alfanumeryczna kombinacja identyfikująca komputer. Możesz wpisać dowolny tekst opisujący komputer i pomagający odróżnić go od innych komputerów na liście komputerów.

  okres dostępu

  Dwudziestoczterogodzinny okres podczas którego produkt może nadal działać, nawet jeśli jego licencja została wyeksportowana. Okres dostępu jest włączany jeśli usiłujesz uruchomić produkt na komputerze źródłowym po przeniesieniu licencji na inny komputer. Okres dostępu może nie być dostępny jeśli na tym komputerze używana była ostatnio licencja nadzwyczajna.

  pełna

  Typ licencji oznaczający, że kod atoryzacji został otrzymany i wprowadzony dla licencji.

  plik transferu

  Gdy licencja jest eksportowana po raz pierwszy narzędzie Licencji przenośnej przenosi ją do pliku transferu. Narzędzie Licencji przenośnej czyta ten plik na innym komputerze, gdzie jest importowana licencja. Pliki transferu posiadają rozszerzenie .plu.

  podróż okrężna

  Proces, wymagany do celów ponownej aktywacji licencji produktu na komputerze, który wyeksportował licencję na inny komputer. Podróż okrężna jest zakończona w momencie przetransferowania z komputera źródłowego na komputer docelowy, wyeksportowania z komputera docelowego a następnie powtórnego zaimportowania na komputer źródłowy.

  próbna

  Typ licencji onaczający, że licencja przyznawana jest na określony czas bez konieczności posiadania kodu atoryzacji. Po wygaśnięciu określonego czasu licencja próbna nie może już być dalej używana do uruchomienia produktu.

  pula

  Patrz lista komputera.

  pula komputera

  Zobacz lista komputera.

  stan licencji

  Opis dostępności licencji. Do stanów licencji zaliczamy aktywna, zerwana, wygasła i eksportowana.

  transfer

  Patrz eksport i import.

  typ licencji

  Ograniczenia korzystania z danej licencji. Do typów licencji zalicza się pełną i próbną.

  wyeksportowana

  Stan licencji oznaczający, że licencja została przeniesiona na inny komputer za pomocą narzędzia Licencji przenośnej. Wyeksportowana licencja może być eksportowana jeszcze raz, ale tylko na ten sam komputer docelowy, gdzie była pierwotnie eksportowana.

  wygasła

  Stan licencji oznaczający, że licencja była ważna tylko do aktualnej daty, która właśnie minęła. Licencja wygasła nie może zostać wyeksportowana lub użyta do uruchomienia produktu.

  zachowanie licencji

  Wskaźnik ważności licencji w ograniczonym czasie oraz informacji, czy czas ten może zostać rozszerzony.

  zerwana

  Stan licencji oznacza, że ta licencja musi być ponownie autoryzowana przez uruchomienie programu. Licencja zerwana nie może zostać wyeksportowana lub użyta do uruchomienia produktu.

     Komentarze?