Feilsøke diskusjoner og abonnementer

Microsoft Web Discussions

VisJeg ser ingen diskusjoner på en webside eller i et dokument.

VisJeg ser en diskusjonskommentar i diskusjonsruten som ikke passer inn.

VisJeg kan ikke legge til en diskusjon på en webside.

VisDiskusjonsikonene vises ikke på slutten av avsnitt, tabeller eller illustrasjoner.

VisJeg får ikke legge inn svar i en diskusjon.

VisJeg får ikke lukke diskusjonen.

VisJeg kan ikke redigere eller slette en diskusjon.

VisEnkelte av knappene på verktøylinjen Webdiskusjoner er ikke tilgjengelige.

VisNavnet mitt vises ikke i overskriften på diskusjonskommentaren.