Starte en diskusjon

Microsoft Web Discussions

Vis alt Vis alt

Starte en diskusjon

  1. Klikk Diskuter knappesymbol på verktøylinjen Standardknapper.
  2. Hvis det vises en melding på verktøylinjen Webdiskusjoner om at diskusjoner ikke er tilgjengelige, velger du en diskusjonsserver.

    VisHvordan?

  3. Gjør ett av følgende ut fra om du vil starte en linjebunden diskusjon eller en generell diskusjon:

    VisLinjebunden diskusjon

    VisGenerell diskusjon