Sende filer til gjennomgang

Microsoft Web Discussions

 • En kobling, et vedlegg eller begge til filen.
 • Et oppfølgingsflagg Ikonsymbol.
 • Meldingstekst for korrekturleseren. Denne teksten varierer avhengig av hvor filen er plassert.
 • Når en korrekturleser mottar filen, aktiveres og vises korrekturverktøyene. Filene som returneres fra korrekturlesere, ber deg automatisk om å flette endringene. Du kan deretter bruke korrekturverktøyene til å godta eller avvise endringene. Når du har mottatt all tilbakemelding fra korrekturleserne, eller når du bestemmer deg for å stoppe å godta tilbakemelding, kan du avslutte korrektursyklusen.

  Lære mer om koblinger og vedlegg

  Hvordan en fil inkluderes i en gjennomgangsforespørsel, varierer avhengig av hvor filen som skal korrekturleses, er plassert.

  VisBare på datamaskinen din

  VisPå en delt plassering, for eksempel en nettverksserver

  VisPå en webdiskusjonsserver, for eksempel SharePoint Team Services