Svare på, redigere eller slette en diskusjonskommentar

Microsoft Web Discussions

Vis alt Vis alt

Svare på, redigere eller slette en diskusjonskommentar

Du kan bare redigere og slette de diskusjonskommentarene du har skrevet selv.

  1. Klikk Vis en handlingsmeny knappesymbol på slutten av diskusjonskommentaren, og klikk deretter Svar, Rediger eller Slett
  2. Hvis du svarer på eller redigerer en kommentar, skriver du inn svaret eller endringene du vil gjøre i teksten, under Diskusjonstekst.