Skrive ut diskusjoner

Microsoft Web Discussions

Vis alt Vis alt

Skrive ut diskusjoner

  1. Gjør ett av følgende hvis du vil skrive ut alle linjebundne diskusjoner som er tilknyttet en side, eller bare skrive ut de generelle diskusjonene som er tilknyttet en side:
    • Hvis du vil skrive ut linjebundne diskusjoner, høyreklikker du i rammen som inneholder diskusjonene du vil skrive ut. Deretter velger du Skriv ut på hurtigmenyen.
    • Hvis du vil skrive ut generelle diskusjoner, høyreklikker du i diskusjonsruten nederst i vinduet og velger Skriv ut på hurtigmenyen.
  2. Angi utskriftsalternativene du vil bruke.