Lese en diskusjon

Microsoft Web Discussions

Vis alt Vis alt

Lese en diskusjon

  1. Klikk Diskuter knappesymbol på verktøylinjen Standardknapper.
  2. Hvis diskusjonen ble opprettet på en annen diskusjonsserver, velger du den serveren.

    VisHvordan?

  3. Gjør ett av følgende om du vil lese generelle diskusjoner eller linjebundne diskusjoner:
    • Hvis du vil lese generelle diskusjoner, kan du bla gjennom diskusjonskommentarene i diskusjonsruten.
    • Hvis du vil lese linjebundne diskusjoner, kan du forflytte deg mellom diskusjonene ved å klikke Forrige knappesymbol eller Neste knappesymbol på verktøylinjen Webdiskusjoner.

Obs!  Når du bruker webdiskusjoner med Windows SharePoint Services fra Microsoft, kan du diskutere bare filer som er lagret på diskusjonsserveren. Du kan ikke diskutere filer lagret på en annen server.