Bli varslet om endringer i en fil eller diskusjon

Microsoft Web Discussions

Vis alt Vis alt

Bli varslet om endringer i en fil eller diskusjon

Abonnementsfunksjonen gir deg beskjed om endringer på en webside. Du kan avslutte et abonnement når du selv vil.

Du kan abonnere enten på en bestemt side, eller på alle sidene (filene) som er lagret på en webserver. Abonnerer du på en side eller mappe, vil diskusjonsserveren regelmessig varsler deg dersom en fil eller mappe har blitt endret, slettet eller flyttet, såvel som om en ny fil har blitt opprettet i mappen. Du kan også varsles når en diskusjonskommentar slettes fra en fil, eller når en ny diskusjonskommentar legges til.

Obs!  På en diskusjonsserver som kjører Windows SharePoint Services, kan du ikke opprette abonnementer ved hjelp av verktøylinjen Webdiskusjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter varslinger, som erstatter abonnementer i Windows SharePoint Services, se Hjelp for Windows SharePoint Services.