Velge en diskusjonsserver

Microsoft Web Discussions

Vis alt Vis alt

Velge en diskusjonsserver

  1. Klikk Diskusjoner på verktøylinjen Webdiskusjoner, og velg deretter Diskusjonsalternativer.
  2. Velg Legg til.
  3. Skriv inn navnet på en diskusjonsserver i boksen Skriv inn navnet på diskusjonsserveren systemadministratoren har angitt.
  4. Hvis systemadministratoren har konfigurert sikkerheten med meldingsprotokollen Secure Sockets Layer (SSL), merker du av for Kryptert tilkobling kreves (SSL).
  5. Skriv inn et enklere navn som du vil bruke på serveren, i boksen Du kan skrive et hvilket som helst egendefinert navn på diskusjonsserveren. Du kan for eksempel skrive Min server.

Merknader

  • Når du bruker webdiskusjoner med Windows SharePoint Services fra Microsoft, kan du diskutere bare filer som er lagret på diskusjonsserveren. Du kan ikke diskutere filer lagret på en annen server.
  • Hvis websiden eller dokumentet er plassert på en server hvor diskusjoner eller abonnementer er aktivert, vil dine diskusjoner eller abonnementer automatisk lagres på den serveren. Hvis du velger en annen server, vil webdiskusjoner ikke lenger automatisk bruke den samme serveren som dokumentet ligger på. Serveren du brukte sist du åpnet verktøylinjen for Webdiskusjoner, brukes i stedet.
  • På en diskusjonsserver som kjører Windows SharePoint Services, kan du ikke opprette abonnementer ved hjelp av verktøylinjen Webdiskusjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter varslinger, som erstatter abonnementer i Windows SharePoint Services, se Hjelp for Windows SharePoint Services.