Lukke en diskusjon

Microsoft Web Discussions

Vis alt Vis alt

Lukke en diskusjon

Du kan skjule en bestemt kommentar ved å lukke en diskusjonskommentar, eller du kan skjule en hel diskusjon ved å lukke en diskusjonstråd.

  • Hvis du vil lukke en diskusjonskommentar, velger du Vis en handlingsmeny knappesymbol på slutten av diskusjonskommentaren du vil lukke. Velg deretter Lukk for å lukke kommentaren.
  • Hvis du vil lukke en hele diskusjonen, velger du Vis en handlingsmeny knappesymbol på slutten av den første diskusjonskommentaren i diskusjonen du vil lukke. Velg deretter Lukk element og svar.

Slik aktiverer du en lukket diskusjon på nytt

  1. Klikk Diskusjoner på verktøylinjen for webdiskusjoner, og velg deretter Diskusjonsalternativer.
  2. Merk av for Vis lukkede diskusjoner, og velg OK.
  3. Klikk Vis en handlingsmeny knappesymbol på slutten av den lukkede kommentaren, og klikk deretter Aktiver.