Filtrere diskusjoner

Microsoft Web Discussions

Vis alt Vis alt

Filtrere diskusjoner

Filtrere diskusjonskommentarer etter person og tidsramme.

  1. Klikk Diskusjoner på verktøylinjen Webdiskusjoner, og velg deretter Filtrer diskusjoner.
  2. Merk navnet på personen du vil lese kommentarene fra, i boksen Opprettet av.
  3. Velg tidsrammen du vil filtrere etter, i boksen Opprettet.