Svare på en gjennomgangsforespørsel

Microsoft Web Discussions

Vis alt Vis alt

Svare på en gjennomgangsforespørsel

  1. I e-postmeldingen for gjennomgangsforespørselen, klikker du hyperkoblingen for å gå til filen.
  2. Hvis filen er en webside, bruker du verktøylinjen Webdiskusjoner til å legge til diskusjonselementer.

    Hvis filen er et dokument i et Microsoft Office-format (som for eksempel en DOC-, XLS- eller PPT-fil), klikker du Diskuter knappesymbol på verktøylinjen Standardknapper, og bruker verktøylinjen Webdiskusjoner til å legge ved kommentarer for generell diskusjon i dokumentet.

    Obs!  For dokumenter i Office-format, kan du også bruke programmets verktøy til å gå gjennom dokumentet (som for eksempel kommentarer eller korrektursporing).

  3. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du Svar med endringer på verktøylinjen Webdiskusjoner for å generere en e-postmelding som varsler den som sendte forespørselen, om at du har fullført gjennomgangen av dokumentet.
  4. Rediger e-postmeldingen slik du vil, og velg Send.