Automapa

NAVIGAL

AUTOMAPA

Automapa slouží k nalezení trasy mezi uživatelem zadanými body nebo nalezení hledaného místa na mapě. Automapa pracuje pouze s mapou České republiky. A jsou na ní pro aplikaci definované přes 4500 bodů a 8000 úseků. Body se dělí na křižovatky, dálniční exity, hraniční čáry a obce, které jsou kategorizovány podle počtu obyvatel.

Základní okno Automapy se skládá ze tří částí :

V horní části se nalézá lišta s nástroji pro prácí s mapou.
Ve středu okna je zobrazena mapa, kde se vykresluje vámi definovaná trasa.Pomocí pravého tlačítka myši můžete vyvolat nabídku dalších funkcí:

  • Smazat průjezdní bod, pokud jste nabídku vyvolali nad průjezdním bodem. 
  • Přidat bod do často oblíbených - pomocí této volby přidáte bod do často oblíbených. Tento bod se poté objeví v seznamu, který lze vyvolat kliknutím na šipku v pravé části ikony  
  • Upravit body a spoje na automapě


V levé části se zobrazí informace o nalezené trase.


Kilometrovník lze zavřít a otevřít pomocí ikony  v pravé části obrazovky. Definovanou trasu tvořenou seznamem úseků je možno uložit do seznamu tras vybrané společnosti. Je zde možno nadefinovat až 5 tras, které můžete pomocí tlačítek  obrátit směr jízdy, smazat, načíst ze souboru nebo uložit.