Cestovní příkaz - přímo

NAVIGAL

Tvorba zahraničních CP

1. Vložit základní informace jako u tuzemského CP, tedy počátek, konec, místo jednání dopravní prostředek. Na první záložce se nachází panel Zahraniční stravné a Krácení zahraničního stravné, kde se zvolí země, do které se plánuje cestovat.

2. Pro výběr země slouží dialogové okno, kde si uživatel může nejdříve provést rychlý filtr a pak zvolit vybranou zemi. Výběr se přenese do pravé části dialogu, kde lze případně upravit hodnoty, oproti standardním zákonným hodnotám z číselníku.

3. Vybraná země se přenese do tabulky.

4. Automaticky je doplněno krácení stravného, i toto lze dodatečně měnit pomocí dialogu.

5. Ve vyúčtování je nutné přidat nové etapy pro přesun a určit jejich čas tak, aby odpovídal průběhu cesty, jedná se především o předěl, kdy zaměstnanec přejel hranice.

6. Pro jednotlivé etapy určíme zemi, kde se cesta nacházela. K tomu slouží rozbalovací nabídka vpravo nahoře dialogu. Na výběr je ČR a země zadané na první straně CP. Podle zvolené země se aktualizuje měna a případně i čerpání PHM.

7. Pokud je etapa zahraniční a je použito soukromé vozidlo, je navíc zobrazena možnost vložit cenu za nákup PHM. Pokud zaměstnanec v zahraničí nečerpal PHM, nechá volbu nezaškrtnutou a ponechává se cena podle standardního číselníku.

8. Na stránce poskytnutého stravného je rozdělen den na části v jednotlivých zemích.

9. Pro tisk se doporučuje v nastavení zvolit Moderní tiskovou šablonu. U klasické tiskové šablony jsou vzhledem k nárůstu dat, některé buňky méně přehledné.