Výpisy

NAVIGAL

PŘEHLEDY CESTOVNÍCH PŘÍKAZŮ

Realizuje pohled na cestovní příkazy ve formě kalendáře vybraného týdne, měsíce nebo roku dané osoby. Je možno pomocí modře podbarvených šipek v pravém a levém rohu přepínat období v týdnu, měsíci či roce, z něhož se připraví opět přehled. Pracovní cesta je zobrazena ve žluté barvě rozsahem dle trvání.

Práce nad tímto pohledem je obdobná jako u klasického seznamu. Dvojitý klik nad existující pracovní cestou vyvolá dialog pro úpravu. Dvojitý klik nad datem, kde není ještě pracovní cesta vyvolá dialog pro novou pracovní cestou. Stejným způsobem je kalendář realizován v případě okna s pohledem na cestovní příkazy osoby ve skupině či společnosti. 

Mezi jinými okny pohledu na cestovní příkazy osoby (týdenní, měsíční či roční přehled) je možno provádět kopírování cestovních příkazů a to jak způsobem drag-drop tak pomocí schránky nebo pomocí kombinace kláves (Ctrl+C - kopie, Ctrl+X - vyjmutí a Ctrl+V - vložení). Rovněž je možno tyto operace provádět v rámci jednoho okna. Již vytvořené CP lze kopírovat v rámci osob mezi sebou (výběrem osoby z volby Otevřít CP osoby). 

Aniž by bylo nutno otevírat dialog s detailem cestovního příkazu resp. vyúčtování, je možno shlédnout zhuštěný náhled na údaje cest. př. i vyúčtování ve formě okna "typového" stylu. Tohoto lze dosáhnout volbou "Náhled příkazu" nebo opakovaným jedním klikem na kalendářní den s definovaným cest. př., nebo stiskem mezerníku opět v situaci, kdy je kurzor na kalendářním dni s definovaným cest. příkazem. Dialog je dostupný obdobným způsobem i na kartě "Seznam v období", kde navíc zůstává zobrazen i při přechodech mezi záznamy a tak poskytuje rychlý přehled o celém cestovního příkazu s vyúčtováním bez potřeby otevírat patřičné detailové dialogy.

Okno je možno libovolně přesouvat a to stiskem levého tlačítka myši a táhnutím na cílové místo. Skrytí se provede buď opět klávesou - mezerníkem nebo klikem na plochu okna či na jinou část aplikace.

 

Týdenní výpis

Jedná se o týdenní přehled CP určité osoby. Začátky a konce pracovních cest jsou indikovány zelenou hlavičkou v daném kalendářním dnu a je ohraničen modrou svislou čárou.

 

Měsíční výpis

Jedná se o přehled CP určité osoby v daném měsíci. Začátky a konce pracovních cest jsou indikovány délkou obdélníku. Kliknutím na dvojitou šipku umístěnou na levém či pravém okraji obrazovky se dostanete na měsíční přehled v jiném roce.

 

Roční výpis

Jedná se o přehled CP určité osoby v daném roce. CP jsou označeny žlutým čtverečkem. Kliknutím na dvojitou šipku umístěnou na levém či pravém okraji obrazovky se dostanete na  přehled CP v předcházejícím či následujících letech.