Nastavení

NAVIGAL

NASTAVENÍ

Okno Nastavení otevřete pomocí ikony v pravé horní části obrazovky. Je zde šest záložek, ve kterých naleznete nastavení pro urychlení práce v programu a propojení s právními informačními systémy ProfiDATA nebo CODEXIS.

Máte možnost nastavení si výchozích hodnot, které se Vám předvyplní vždy, když budete zadávat nové údaje v cestovních příkazech, jízdách vozidel a číselníku tras.

Start aplikace

V této záložce lze nastavit vlastní uživatelské jméno, heslo pro přihlašování do programu . Uživatel si může nastavit, pomocí rozkliknutí roletky, do které databáze bude mít přístup. Při zatržení Automatického přihlašování při startu , se program spustí bez požadavku na přihlášení do databáze.

Automapa

Pro výpočet času potřebného na průjezd trasou jsou použity zadané hodnoty z dialogového okna Automapa. V dialogovém okně lze zadat průměrné rychlosti pro pět typů pozemních komunikací. Průjezd obcí, komunikace 1. až 3. třídy a rychlostní komunikace. Podle těchto zadaných hodnot rychlostí se vypočítá čas potřebný na průjezd nalezené trasy. Zadané hodnoty musí být celé kladné číslo. Dále si můžete zvolit barvu nalezené trasy v Automapě vyznačenou mimo dálnici a po dálnici kliknutím na šipku v pravé části roletky.

Cestovní příkazy

V tomto dialogovém okně lze nastavit čas počátku a ukončení služební cesty . Tyto údaje se budou automaticky zobrazovat při vytváření nového cestovního příkazu. Pro urychlení práce s programem lze také přednastavit místo počátku a ukončení a účel služební cesty. Účel služební cesty lze vybrat rozkliknutím roletky, kde je obsažen seznam z číselníku Účely. Lze zde také zvolit šablonu vyúčtování CP (klasický nebo moderní styl). Můžete využít zvýraznění sloupců, vybrané sloupce budou zvýrazněny v seznamu větším a tučným písmem.

Jízdy vozidla

V tomto dialogovém okně lze nastavit čas počátku a ukončení jízdy vozidlem . Tyto údaje se budou automaticky zobrazovat při vytváření nové jízdy. Pro urychlení práce s programem lze také přednastavit místo počátku a ukončení a účel jízdy vozidla. Účel jízdy lze vybrat rozkliknutím roletky, kde je obsažen seznam z číselníku Účely. Je zde také volba, zda chcete v tiskové sestavě zobrazovat či nikoli stav nádrže.

Právní systémy

Na této záložce naleznete možnost nastavení si spolupráci s právním informačním systémem PROFIDATA nebo CODEXIS. Jakmile zadáte cestu ke spouštěcímu souboru programu, je možno si prohlédnout zákony a vyhlášky související s programem . Dialog pro výběr a zobrazení předpisu, který se vztahuje k tvorbě a účtování cestovních příkazů a tvorby knihy jízd je možné vyvolat kliknutím na ikonu v pravém horním rohu aplikace.

Barevné schéma

Zde si můžete nastavit barevné zobrazení programu pro jednotlivé sekce:

  • Aplikace, automapa a číselníky
  • Okno cestovních příkazů
  • Okno knihy jízd