Seznam tras

NAVIGAL

SEZNAM TRAS

Seznam eviduje definované trasy vozidel. Je možné filtrovat seznam tras dle společností uvedených v číselníku Společnosti. Pomocí seznamu tras se mimo jiné provádí i generace knihy jízd vybraného vozidla. Dále je seznam možno použít při pořizování jednotlivých jízd nebo etap pracovních cest. Protože je každá trasa organizována pod společností, je v horní části výběrový box, kterým je možno přímo filtrovat jen trasy příslušné dané společnosti. Filtrování lze jednoduše zapínat a vypínat pomocí výběrového boxu. Každá trasa může rovněž evidovat seznam dílčích úseků - tzv. itinerář trasy.

Funkce Popis
Přidat trasu Pomocí tohoto tlačítka máte možnost přidávat nové vámi definované trasy.
Upravit trasu Zobrazí detaily o vybrané trase s možností změn a úprav.
Odebrat trasu Vyřadí vybranou trasu ze seznamu.
Tisk Tisk vybrané trasy.
Z trasy vytvořit CP Vytvořit nový cestovní příkaz z vybrané trasy.

U tras vygenerovaných a uložených přes Automapu je připojen také podrobný itinerář trasy. Dvojklikem na ikonu se přepnete do Automapy.

 

V případě, že chcete přidat nebo upravit již uloženou trasu v seznamu tras, objeví se dialogové okno, kde je nutné uvést následující údaje:

 • Společnost - lze vybrat pomocí roletky z vámi definovaných společností uvedených v číselníku Společnosti
 • Účel - lze vybrat pomocí roletky z vámi definovaných účelů služební cesty uvedených v číselníku Účely
 • Místo startu
 • Místo cíle
 • Doba trvání
 • Délka trasy
 • Poznámka

 "Údaje pro generaci " obsahují informace pro generaci jízd dle tras společnosti:

 • zaškrtnutí volby Soukromá jízda nebo Jízda s přívěsem
 • rozptyl délky nebo doby(v %)
 • Implicitní řidič
 • Čas výjezdu

Každá trasa má rovněž svůj itinerář, který sleduje elementární úseky, ze kterých se trasa skládá.