Výpisy

NAVIGAL

PŘEHLED JÍZD VOZIDLA

Realizuje pohled na jízdy vozidla vedené pod definovanou knihou jízd ve formě týdenního, měsíčního nebo ročního přehledu. 

 Mezi jinými okny pohledu na jízdy vozidla je možno provádět kopírování a přesuny jízd a to jak způsobem drag-drop tak pomocí schránky buď pomocí kombinace kláves (Ctrl+C - kopie, Ctrl+X - vyjmutí a Ctrl+V - vložení), tak z menu (odpovídající funkce lokální nabídky nad plochou kalendáře). Rovněž je možno tyto operace provádět v rámci jednoho okna.

Aniž by bylo nutno otevírat dialog s detailem jízdy, je možno shlédnout zhuštěný náhled na údaje jízdy ve formě okna "typového" stylu. Tohoto lze dosáhnout opakovaným jedním klikem na kalendářní den s definovanou jízdou, nebo stiskem mezerníku opět v situaci, kdy je kurzor na kalendářním dni s definovanou jízdou. Dialog je dostupný obdobným způsobem i na kartě "Seznam v období", kde navíc zůstává zobrazen i při přechodech mezi záznamy a tak poskytuje rychlý přehled o jízdě včetně vypočtených údajů bez potřeby otevírat patřičné detailové dialogy.

Okno je možno libovolně přesouvat a to stiskem levého tlačítka myši a táhnutím na cílové místo. Skrytí se provede buď opět klávesou - mezerníkem nebo klikem na plochu okna či na jinou část aplikace.

Týdenní výpis

Jedná se o týdenní přehled jízd určitého vozidla. Začátky a konce pracovních cest jsou indikovány šedou hlavičkou v daném kalendářním dnu a je ohraničen modrou svislou čárou.

Měsíční výpis

Jedná se o přehled jízd určitého vozidla v daném měsíci. Začátky a konce pracovních cest jsou indikovány délkou obdélníku. Kliknutím na dvojitou šipku umístěnou na levém či pravém okraji obrazovky se dostanete na měsíční přehled v jiném roce.

 

Roční výpis

Jedná se o přehled jízd daného vozidla v daném roce. Jízdy jsou označeny žlutým čtverečkem. Kliknutím na dvojitou šipku umístěnou na levém či pravém okraji obrazovky se dostanete na  přehled jízd v předcházejícím či následujících letech.