Seznam

NAVIGAL

SEZNAM JÍZD

Realizuje pohled na jízdy vozidla vedené v definované knize jízd ve formě seznamu, který může být filtrován dle zvoleného období. Způsob práce v přehledové úrovni je obdobný jako u běžného seznamu resp. číselníku.

V přehledu jízd daného vozidla jsou uvedeny tyto údaje:

  • Datum a čas jízdy
  • Trasa jízdy - začátek a cíl jízdy vozidla
  • Účel jízdy - za jakým účelem se jízda konala
  • Stav tachometru - při 1. jízdě vozidla se nastaví stav tachometru, při dalších jízdách se tyto údaje již vyplňují automaticky a nelze je editovat.
  • Stav nádrže - při 1. jízdě vozidla se nastaví stav nádrže, při dalších jízdách se tyto údaje již vyplňují automaticky a nelze je editovat. V případě, že je číslo červené je stav nádrže nad nebo pod danou kapacitou.
  • Tankování - v případě, že se při jízdě nakupovaly PHM
  • Poznámka

Mezi jinými okny pohledu na jízdy vozidla je možno provádět kopírování a přesuny jízd a to jak způsobem drag-drop tak pomocí schránky buď pomocí kombinace kláves (Ctrl+C - kopie, Ctrl+X - vyjmutí a Ctrl+V - vložení). Rovněž je možno tyto operace provádět v rámci jednoho okna. Již vytvořená jízda lze kopírovat v rámci vozidel mezi sebou (výběrem vozidla z volby Otevřít knihu).