Začínáme

NAVIGAL

Hlavní strana nápovědyNastavení aplikace

Ať už jste velká nebo malá firma, určitě se potýkáte s problémem dopravy a tvorby cestovních příkazů zaměstnanců. Hledáte způsob, jak co nejsnadněji a nejrychleji vytvořit cestovní příkaz, jak si přehledně zobrazit všechny jízdy zaměstnanců, nebo jak zjistit vytížení Vašich vozidel? Tohle vše a ještě mnohem více Vám umožní databázový program . Již nebudete muset marně vzpomínat, které vozidlo a kdy odjelo na jízdu, zda Váš zaměstnanec má nárok na zaplacení náhrad za jízdu, a nebo jak se co nejrychleji dostat z Ostravy do Brna a jak dlouho bude asi cesta trvat.

Jedná se o databázový softwarový produkt založený na technologii server – klient určený pro platformu Microsoft Windows. Díky své koncepci může sloužit jako přehledný a výkonný pomocník v každodenním chodu firmy.

Program umožňuje zpracovávat knihy jízd a cestovní příkazy pro libovolné množství společností, osob a vozidel. Počet knih jízd je přesně stanovena na jednu, ale není omezen počet vozidel, tak si můžete vytvořit testovací vozidlo a jeho knihu jízd využívat jako testovací.

Knihy jízd pro vybrané vozidlo a seznam cestovních příkazů pro vybraného zaměstnance jsou k dispozici jako seznamy, I v kalendářové podobě. Lze využívat číselníky účelů, tras, sazeb stravného, náhrad, vyhlášených cen a norem spotřeby PHM.

Knihy jízd je možno automaticky generovat s využitím údajů importovaných z výpisů karet, a nebo také s použitím seznamu nejčastějších tras. Součástí programu  je také automapa nabízející sestavení itineráře nejkratší trasy a její snadné zobrazení.

Postup využití programu

Software je systém vzájemně propojených složek. Pro správnou funkčnost software je zapotřebí nejprve vyplnit všechny číselníky. Veškeré číselníky lze průběžně doplňovat.

1) ČÍSELNÍK SPOLEČNOSTI

Zde zadáte seznam společností, u kterých chcete sledovat služební cesty a přehled jejich vozidel. Takto zadané údaje se objeví při zadávání cestovního příkazu, kde si vyberete osobu, které se služební cesta týká.

2) ČÍSELNÍK OSOBY

Po vytvoření společností si vytvoříte seznam osob, které budou vykonávat služební cesty či jakékoli výjezdy služebním nebo osobním vozidlem. Tento seznam se dá průběžně doplňovat.

3) ČÍSELNÍK VOZOVÝ PARK

Dále pak vyplníte stejným způsobem také číselník Vozový park.

Z takto vytvořených seznamů společností, osob a vozidel se automatický vytvoří přehledový strom vozového parku a osob, který se využívá při vytvoření nového cestovního dokladu nebo u knihy jízd.

4) ČÍSELNÍK ÚČELY

Zde se nadefinují nejrůznější účely služebních cest (např. obchodní jednání, dodávka zboží,...).

5) ČÍSELNÍK SAZBY

Zde průběžně zadáváte hodnoty sazeb stravného, krácení stravného, základní náhrady za využití vlastního vozidla a zvýšené náhrady při jízdě s přívěsem dle zákonem uvedených sazeb.

6) ČÍSELNÍK SAZBY PHM

Doplňují se zde ceny PHM standardních nebo vlastních nadefinovaných (LPG, ...)

Hodnoty zadané v číselnících Účely, Sazby stravného a cestovních náhrad a PHM se objevují ve vytvořených cestovních příkazech.

V případě, že máte zadané hodnoty ve všech číselnících, můžete plnohodnotně využívat programu . Bližší informace o vytvoření cestovního příkazu nebo knihy jízd naleznete zde.


© 1997 - 2020 ATLAS consulting spol. s r.o.