Generace

NAVIGAL

GENEROVÁNÍ KNIHY JÍZD

Pro generování knihy jízd je potřeba mít připravený číselník tras. Tyto trasy budou použity při generaci, pomocí nich budou vytvořeny potřebné jízdy. Trasy by měli být v různých délkách, aby algoritmus měl možnost vybírat optimáoní variantu.

Generování knihy jízd se provádí pomocí průvodce, který v jednotlivých krocích provede uživatele k naplnění knihy jízd.

1. Krok Na první straně zvolíme období, pro které se má generovat kniha jízd a zvolíme rozmezí spotřeby PHM.
Dále, pokud je potřeba a není provedeno z dřívější práce v aplikaci, provedeme import čerpání PHM.

2. Krok
V tonto kroku průvodce se zkontrolují místa čerpání, pokud existují čerpání a není u nich zadána jízda. Taková místa místa čerpání se zkontrolují, zda jsou dohledatelná na automapě. Pokud nejsou, pak se takové záznamy zbarví červeně. Lze použít i filtr pro zobrazení pouze nedohledaných. Takové názvy míst čerpání lze opravit pomocí nahrazení názvu. Buď tlačítkem, nebo dvojklikem v příslušném řádku lze vyvolat dialog, kde se zadá nový název.
Lze také zobrazit dialog s celkových seznamem nahrazených míst čerpání.

3. Krok
V dalším kroku se pomocí tlačítka generovat pokusí aplikace dohledat místo čerpání v itinerářích tras z číselníku tras. Pro místa čerpání, pro které se nepodařilo vygenerovat jízdu, můžeme doplnit jízdu vybráním konkrétní trasy z číselníku tras, jedná se o případ, kdy víme, že je místo čerpání poblíž některé z našich oblíbených tras. Případně lze vytvořit do číselníku tras novou trasu a pak ji použít novým spuštěním generace.

4. Krok
V dalším kroku pro místa čerpání, které nelze dohledat doplníme jízdu, ve tvaru, že pojedeme do toho daného místa a zpět.
Nastavení počátku jízdy a její dobu můžete určit buď tak, že bude jízda vygenerována tak, aby bylo čerpání v její polovině, a to pomocí položky "Počátek tak aby čas čerpání byl v polovině jízdy" v rozbalovací nabídce, nebo položkou "Počátek definován níže" můžete určit i počátek jízdy. Pro počátek i pro celkový čas na jízdu se aplikuje zvolený rozptyl v minutách.
Popis trasy můžete zadat přímo jako text nebo využít konstantu <MC>, která po vygenerování bude nahrazena jménem místa čerpání. Např.do popisu trasy zadám "Praha - <MC> a zpět" po vygenerování budu mít u čerpání v Kolíně u jízdy vytvořeno "Praha - Kolín a zpět"
Délka jízdy s možností určit její rozptyl. Délku můžete určit nalezením jízdy z automapy.

5. Krok
Nyní máme doplněné jízdy k evidovaným čerpáním PHM a potřebujeme akorát doplnit jízdy navíc, aby nám seděl stav ujetých kilometrů podle palubního počítače. Nejdřív je potřeba upřesnit, které trasy lze pro generaci použít, případně vybrat dny, ve kterých ne může/nemůže vygenerovat jízda.
Pomocí zaškrtávacího pole lze trasu zakázat a pro generaci se nepoužije. Váha reprezentuje důležitost trasy při výběru v generaci. Tedy pokud trasa A má váhu 1 a trasa B má váha 10 tak trasa B má 10krát větší šanci, že bude při náhodném losování vybrána.

6. Krok
V posledním kroku už provedeme samotnou generaci jízd. V seznamu jsou již načteny dříve uložené jízdy, ať už ty co jsme vygenerovali v předchozích krocích nebo jsou v knize jízd již evidovány z dřívějška. Pomocí tlačítka generovat se spustí generování dalších potřebných jízd pro požadovaný stav km.