Uživatelská práva

NAVIGAL

Uživatelská práva

Seznam uživatelů databáze IB/FB

Ke správě uživatelů a k přidělení práv k práci s aplikací slouží Správce uživatelů. Ten se spustí pomocí tlačítka na první záložce Databáze v hlavním okně programu. Ke správě uživatelů je nutné být přihlášen jako správce databáze pod účtem SYSDBA.

Okno správce uživatelů se dělí na dvě části. V levé je zobrazen seznam uživatelů databáze. Je nutné být přihlášen ke konkrétní databázi, ale tito uživatelé jsou společní pro všechny databáze v dané nainstalované platformě Interbase nebo Firebird. Uživatele můžete přidávat, měnit heslo nebo odebírat. Zkušení správci mohou nastavit i příslušnost k rolím, ale pro další bezproblémový chad aplikace je doporučené zvolit uživatelům pouze příslušnost k roli ZAPIS.

Kategorie oprávnění

V pravé části okna se nachází seznam kategorií oprávnění. Zde se nastaví oprávnění s konkrétními sekcemi v aplikaci. Výjímku tvoří správce databáze SYSDBA, který má oprávnění ke všemu bez dalšího specifikování.

Číst - prohlížení seznamu
Přidat - přidání nové položky
Upravit - upravit již vytvořenou položku
Smazat - smazat vytvořenou položku

Je třeba mít na paměti, že některé sekce vyžadují mít povoleno oprávnění Číst, pokud chcete povolit Přidat, Upravit nebo Smazat.

Nastavené práva lze pomocí tlačítka Uložit jako šablonu uložit do souboru a po vybrání jiného uživatele ze souboru znovu načíst.   

Omezení a povolení práv pro konkrétní objekt

Pokud již máte vytvořeny v číselnících vozidla nebo osoby, můžete pro uživatele definovat konkrétně oprávnění na vybranou knihu jízd nebo cestovní příkazy osoby. Pomocí tlačítek Přidat CP a Přidat KJ si vyberete ze seznamu konkrétní subjekt a ten se Vám přidá do seznamu kategorií a můžete u něj definovat oprávnění. Pomocí tlačítka Odebrat můžete tyto nové kategorie odebrat. Pro omezení práv na konkrétní subjekty je nutné odebrat všechna práva pro kategorii "Knihy jízd pro všechny vozidla" nebo "Cestovní příkazy pro všechny vozidla".