Använda stereoskopiska 3D lasersikten

Stereoskopisk 3D

Använda stereoskopiska 3D lasersikten

  1. I fönstret Navigationsträd i NVIDIAs kontrollpanel under Stereoskopisk 3D, välj Ställ in stereoskopisk 3D när du vill öppna den associerade sidan.

  2. Klicka på Ändra 3D lasersikte om du vill öppna associerad dialogruta.

  3. I dialogrutan Ändra 3D lasersikte, markera kryssrutan Aktivera 3D-lasersikte för konfigurerade spel.

  4. Under Välj ett lasersikte, rulla genom tillgängliga lasersikten och klicka sedan på det du vill använda.

  5. Under Genomskinlighet, klicka på och dra reglaget till den nivå genomskinlighet du vill ha.

  6. Du även ange ett genomskinlighetsvärde in rutan % - från 0 % (täckande) till 100 % (genomskinligt).

  7. Klicka på OK.

  8. Klicka på Ja i bekräftelsedialogrutan Återställa 3D lasersikte.

Lasersiktet visas när stereoskopiska 3D-effekter är påslagna under ett spel. Om du vill undvika förvirring, inaktivera siktet som levereras med spelet.

 Relaterade ämnen