Referens

Stereoskopisk 3D

Referens

Detta avsnitt innehåller referensinformation om att visa stereoskopiska 3D värderingar för spel och 3D kompatibilitetsläge.