Kortkommandon

Stereoskopisk 3D

Kortkommandon

Dialogrutan Ställ in kortkommandon visar dig de kortkommandon du kan använda till att styra stereoskopisk 3D medan spelar ett spel. Du även anpassa kortkommandona från denna sida. Dialogrutan är uppdelad i två delar - grundläggande stereoskopiska 3D-inställningar och avancerade inställningar inom spelet.

Du kan även visa grundläggande beskrivningar av varje inställning genom att hålla markören över texten i dialogrutan.

Grundinställningar

Visa eller dölj stereoskopiska 3D-effekter (Standard [Ctrl+T]): Använd detta kortkommandot när du vill slå på eller av stereoskopisk 3D under spelet. Inställningen sparades inte.   

Öka djup (Standard [Ctrl+F4]): Ökar den uppfattade distansen mellan det närmaste objektet och det längst bort i spelet. Detta kortkommando har samma effekt som att flytta djupreglaget till höger och sparas automatiskt för alla spel.

Minska djup (Standard [Ctrl+F3]): Minskar den uppfattade distansen mellan det närmaste objektet och det längst bort i spelet. Detta kortkommando har samma effekt som att flytta djupreglaget till vänster och sparas automatiskt för alla spel.

Visa eller dölj 3D-lasersikte (Standard [Ctrl+F12]): Slå på eller stäng av NVIDIA 3D lasersikte.

Visa eller dölj kompatibilitet i spel (Standard [Ctrl+Alt+Ins]): Använd detta kortkommando till att visa eller dölja överlagringen i spelet som ger information om stereoskopisk 3D kompatibilitet för det spelet.

Avancerade spelinställningar

Inställningarna från NVIDIA för varje spel är utformade för optimal stereoskopisk 3D-visning och bör inte kräva vidare justeringar. Följande kortkommandon bör endast användas av personer som är ingående bekanta med de komplicerade parametrar som gäller när stereoskopiska 3D-bilder skapas.

Växla 3D kompatibilitetsläge (Standard [Ctrl+Alt+F11]): Växlar 3D kompatibilitetsläge på eller av.

Öka konvergensen (Standard [Ctrl+F6]): Flyttar objekt mot dig.

Minska konvergensen (Standard [Ctrl+F5]): Flyttar objekt bort från dig.

Växla mellan frustumjusteringar (Standard [Ctrl+11]): Växlar mellan tre inställningar - av, anpassad till att fylla och klipp sidor.

Spara speländringar (Standard [Ctrl+F7]): Använd detta kortkommando när du vill spara alla ändringar inom spelet du gjort för (Visa/Dölj) 3D lasersikte, konvergens eller frustumjustering. Dessa inställningar tillämpas automatiskt nästa gång du spelar samma spel.

 

 Relaterade ämnen