Om du vill aktivera 3D Vision Pro med Quadro GPU-enheter

Stereoskopisk 3D

När du installerar programmet 3D Vision Pro första gången, innehåller installationen en installationsguide som hjälper dig konfigurera din 3D Vision Pro maskinvara riktigt.  Du även köra guiden senare som beskrivs här.

Om du vill aktivera 3D Vision Pro med Quadro GPU-enheter

 1. I fönstret Navigationsträd i NVIDIAs kontrollpanel under 3D-inställningar, välj Hantera 3D-inställningar när du vill öppna den associerade sidan.

 2. Klicka på fliken Globala inställningar.

 3. I rutan Inställningar, klicka på Stereo-Visningsläge och välj sedan lämpligt 3D Vision Pro-alternativ, beroende på stereomaskinvaran.

 4. Aktivera stereoskopisk 3D enligt det program du vill spela upp för att visa i 3D Stereo:

Konsumentstereo: Om du vill använda drivrutinen NVIDIA Stereoskopisk 3D för DirectX-spel (stöds inte i Windows XP) -

 1. I rutan Inställningar, klicka på Stereo-Aktivera och välj sedan Av.

 2. Klicka på Verkställ.

 3. Från NVIDIAs kontrollpanel, fönstret Navigationsträd under Stereoskopisk 3D, markera Ställ in stereoskopisk 3D när du vill öppna associerad sida.

 4. Markera kryssrutan Aktivera stereoskopisk 3D om du vill aktivera NVIDIA stereoskopisk 3D och klicka sedan på Verkställ.

Quad-buffrad stereo: Aktivera Quad-buffrad professionell stereo -

 1. I rutan Inställningar, klicka på Stereo-Aktivera och välj sedan .

 2. Klicka på Verkställ.

 3. Från NVIDIAs kontrollpanel, fönstret Navigationsträd under Stereoskopisk 3D, markera Ställ in stereoskopisk 3D när du vill öppna associerad sida.

 4. Avmarkera kryssrutan Aktivera stereoskopisk 3D om du vill inaktivera NVIDIA stereoskopisk 3D och klicka sedan på Verkställ.

 

Relaterade ämnen