Om du vill aktivera Quad-buffrad professionell stereo

Stereoskopisk 3D

Om du vill aktivera Quad-buffrad professionell stereo

  1. I fönstret Navigationsträd i NVIDIAs kontrollpanel under 3D-inställningar, välj Hantera 3D-inställningar när du vill öppna den associerade sidan.

  2. Klicka på fliken Globala inställningar.

  3. I rutan Inställningar, klicka på Stereo-Visningsläge och välj sedan lämpligt alternativ, beroende på stereomaskinvaran.

  4. I rutan Inställningar, klicka på Stereo-Aktivera och välj sedan .

  5. Klicka på Verkställ.

  6. Från NVIDIAs kontrollpanel, fönstret Navigationsträd under Stereoskopisk 3D, markera Ställ in stereoskopisk 3D när du vill öppna associerad sida.

  7. Kontrollera att kryssrutan Aktivera stereoskopisk 3D är avmarkerad och klicka sedan på Verkställ.

 

Relaterade ämnen