Testa stereoskopisk 3D på systemet

Stereoskopisk 3D

Testa stereoskopisk 3D på systemet

 1. I fönstret Navigationsträd i NVIDIAs kontrollpanel under Stereoskopisk 3D, välj Ställ in stereoskopisk 3D när du vill öppna den associerade sidan.

 2. Markera kryssrutan Aktivera stereoskopisk 3D.

 3. Klicka på Testa Stereoskopisk 3D om du vill öppna associerad dialogruta.

 4. Under Skärminställningar, justera upplösningsreglaget, kantutjämningsnivån och uppdateringsintervallet till de inställningar du vill testa och klicka sedan på Verkställ.

 5. Val för uppdateringsintervall visas endast för sidoväxlad stereo.

  Du även ändra inställningarna under testen.

 6. Klicka på Starta testprogram.

 7. Testprogrammet visas på helskärm och visar den upplösning och det uppdateringsintervall med vilka testen körs.

 8. Gör justeringar medan du kör testen genom att trycka på F1 för att få fram en meny som visar en lista över de snabbtangenter du kan använda för att justera uppdateringsintervallet och upplösningen.

 9. Du även använda kortkommandon till att justera stereoskopiska 3D-inställningar och bli bekant med hur inställningarna påverkar bilden.

 10. Om du vill göra ytterligare justeringar genom att använda dialogrutan, tryck på ESC-tangenten för att återgå till dialogrutan Testa Stereoskopisk 3D, gör ändringarna, klicka på Verkställ och klicka sedan på Starta testprogram.

 11. När du har kört testen, tryck på ESC-tangenten och klicka sedan på Stäng.

 Relaterade ämnen