Om du vill styra när 3D-uppdateringshastigheten för stereo ändras

Stereoskopisk 3D

Bildskärmen måste vara inställd på en högre uppdateringsfrekvens när du kör 3D-program i aktiv stereoskopisk 3D. Detta händer typiskt automatiskt när du startar ett 3D-program och sedan växlar bildskärmen tillbaka till din normala uppdateringsfrekvens när du stänger 3D-programmet. Visst skärmflimmer inträffar under återställning av visningsläget. Med denna inställning kan du styra när bildskärmens uppdateringsfrekvens återställs.

OBS! Detta reglage gäller inte för 3D Vision Discover eller 3DTV Play.      

Om du vill styra när 3D-uppdateringshastigheten för stereo ändras

 1. Från NVIDIAs kontrollpanel, fönstret Navigationsträd under Stereoskopisk 3D, markera Ställ in stereoskopisk 3D när du vill öppna associerad sida.

 2. Om stereoskopisk 3D är inte aktiverat, Kontrollera kryssrutan Aktivera stereoskopisk 3D.

 3. Klicka på listpilen Välj när bildskärmen är i 3D-läge och välj sedan ett av alternativen:

  • Alltid: Markera detta alternativ för att hindra bildskärmen från att återställa läget närhelst ett 3D-program öppnas eller stängs.

  • Stereo 3D-uppdateringsfrekvensen är alltid inställd t.om. när 3D-program inte körs. Detta alternativ undviker att visningsläget återställs och associerat skärmflimmer närhelst ett 3D-program öppnas eller stängs.

  • Endast medan 3D-program kör: Välj detta alternativ om du inte vill att stereoskopisk 3D uppdateringsfrekvens ska vara inställd hela tiden utan endast när 3D-programmet körs.

  • Uppdateringsfrekvensen återställs närhelst du startar eller slutar ett 3D-program - antingen i helskärms- eller fönsterläge. Båda lägens återställning åtföljs av visst skärmflimmer.

  • Endast medan helskärms 3D-program kör: Välj detta alternativ om du inte vill att stereoskopisk 3D uppdateringsfrekvens ska vara inställd hela tiden utan endast när 3D-programmet körs i helskärmsläge.

  • Uppdateringsfrekvensen återställs närhelst du startar eller slutar ett 3D-program i helskärmsläge. Båda lägens återställning åtföljs av visst skärmflimmer. 3D-program i fönsterläge kan inte visas i stereoskopisk 3D.

 4. Klicka på Verkställ när du är klar.

Relaterade ämnen