Om du vill ändra 3D Vision Pro:s navs räckvidd

Stereoskopisk 3D

Navets räckvidd är den längsta distans som glasögonen kan synkronisera med 3D Vision Pro:s nav. Du kan minska räckvidden för att begränsa upplevelsen till en liten grupp eller öka räckvidden så att den inkluderar alla i ett stort rum.

Om du vill ändra 3D Vision Pro:s navs räckvidd

  1. I fönstret Navigationsträd i NVIDIAs kontrollpanel under Stereoskopisk 3D, välj Hantera 3D Vision Pro när du vill öppna den associerade sidan.

  2. Klicka på pilen Välj sändtagarens räckvidd och välj sedan alternativet du vill ha.

    • Kort räckvidd - upp till 2 meter

    • Medelräckvidd - upp till 10 meter

    • Lång räckvidd - Navets hela räckvidd.   

  3. Klicka på Verkställ.

  4. Endast glasögonen som är inom din valda räckvidd visas i de anslutna glasögonens ruta.

 

Relaterade ämnen