Karta Ogólne

SoundMAX

Karta Ogólne

Ukrywanie/wyświetlanie funkcji sterowania dla konkretnego urządzenia

Aby określić, które urządzenia pojawią się w panelu sterowania SoundMAX, należy wykonać następujące czynności:

Kliknij przycisk 'Preferencje' i wybierz kartę 'Ogólne'. Znajdują się na niej listy urządzeń nagrywających i odtwarzających dostępnych poprzez posiadane urządzenie audio. Zaznacz pola funkcji sterowania, które mają się pojawić w panelu sterowania SoundMAX.

Metody tej można również użyć do zmniejszenia wielkości panelu sterowania SoundMAX.

 

Uumieszczenie panelu sterowania SoundMAX na pasku zadań

Umieszczenie ikony panelu sterowania na pasku zadań pozwala na dostęp do panelu sterowania bez korzystania z menu 'Start'.

Kliknij przycisk 'Preferencje' i wybierz kartę 'Ogólne'. Zaznacz Wyświetl SoundMAX na pasku zadań i kliknij OK.

Wyświetl informacje o narzędziach

Po najechaniu kursorem na daną funkcję sterowania, informacje o narzędziach wskazują na czym polega jej działanie.

Kliknij przycisk 'Preferencje' i wybierz kartę 'Ogólne'. Zaznacz Wyświetl informacje o narzędziach i kliknij OK.

 

Wyświetl obramowanie funkcji

Obramowanie funkcji to linia przerywana wokół aktualnie wybranej funkcji w panelu sterowania, ułatwiająca jej dostrzeżenie. Funkcje w panelu sterowania można wybierać za pomocą myszy lub naciskając klawisz tabulacji.

Kliknij przycisk 'Preferencje' i wybierz kartę 'Ogólne'. Zaznacz Wyświetl obramowanie funkcji i kliknij OK.

 

Schemat kolorów

Funkcja ta pozwala na wybór schematu kolorów panelu sterowania. Obejmuje ona opcję silnego kontrastu.

Kliknij przycisk 'Preferencje' i wybierz kartę 'Ogólne'. Wybierz schemat z listy do wyboru i kliknij OK.

 

SoundMAX AudioESP

Ustawienia AudioESP pojawiają się na karcie 'Ogólne', jeśli SoundMAX AudioESP jest obsługiwany przez urządzenia zainstalowane w systemie. Opisano je w części AudioESP systemu pomocy.