Jak odinstalować panel sterowania SoundMAX?

SoundMAX

Jak odinstalować panel sterowania SoundMAX?

Kliknij na przycisk Start w systemie Windows i otwórz Panel sterowania systemu Windows.

Otwórz aplet Dodaj/Usuń programy, zaznacz SoundMAX i kliknij na przycisk Zmień/Usuń. W pierwszym oknie dialogowym wybierz opcję Usuń wszystko.

Uwagi

Nastąpi również usunięcie sterownika audio SoundMAX.