Regulacja balansu

SoundMAX

Regulacja balansu

Funkcja sterowania balansem pozwala na płynną regulację dźwięku między lewym i prawym głośnikiem.

Przeciągnij suwak Regulacja balansu w lewo lub w prawo, aby zmienić balans między głośnikami. Jeśli ta funkcja jest wybrana, można użyć klawiszy strzałek, aby dokonać niewielkiej regulacji.

Uwagi

Balans można regulować tylko dla urządzeń stereofonicznych. Suwak balansu jest niedostępny dla urządzeń monofonicznych.