Zmniejszenie wielkości panelu sterowania

SoundMAX

Zmniejszenie wielkości panelu sterowania

1- Użytkownik może ukryć funkcje sterowania nagrywaniem i/lub funkcje sterowania odtwarzaniem.

2- Można wybrać wyświetlanie mniejszej liczby funkcji sterowania urządzeniem w oknie (patrz Ukrywanie/Wyświetlanie funkcji sterowania urządzeniem).